Lồn em là lồn lá tre

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Nghèo tiền nghèo bạc chẳng lo

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Chịch nhau thì cứ chịch nhau

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Vừa bằng lá mít, cách đít năm phân

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Lời thơ không phải lời ca

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Nước xuôi dòng ngàn năm vẫn chảy

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Bướm em tựa Ngọc tựa vàng

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Chọn vợ đừng chọn vợ xinh

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Đàn ông tập trống tập kèn

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Chơi em cũng chỉ vì tiền

 Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!