Cho anh chịch phát quen mùi

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Ăn gì sướng miệng ai ôi

 Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Bà nào tuổi độ 45

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Mấy ai học được chữ ngờ

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Đợi em từ thưở mười lăm

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Trèo lên mới biết ra sao

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Lồn em là lồn lá tre

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Nuôi con đến lúc lớn khôn

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Chơi em cũng chỉ vì tiền

 Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Ta chịch nhau không hề thang mỏi

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!