Đời chỉ vui khi tay em cầm cặc

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Bổng dưng lồn ngứa vậy trời

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Mặc dù ông đây đã già

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Nhìn anh cu ngắn chán ghê

 Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Chọn trâu: xem xoáy, xem lông

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Trèo lên mới biết ra sao

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Mấy cô trong tĩnh mới ra

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Cặc anh vừa cứng vừa to

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Ăn gì sướng miệng ai ôi

 Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!

Anh ơi anh ngủ chưa anh

Bình luận

Share Chị 2 Lúa đến bạn bè nào!